foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
foto5

Historie 

Aranžérská soutěž s názvem AR JUNIOR je celostátní soutěží, které se účastní žáci středních odborných učilišť učebního oboru aranžér, ale dnes také nástavbového studia oboru propagace. Soutěž je tedy určena žákům všech ročníků tohoto učebního oboru a nástavbového studia.

 

Vznik soutěže

První ročník soutěže se konal na půdě SOU Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 451 a to v2000. První podnět pro vznik soutěže dala paní Mgr. Ludmila Nerudová, tehdejší zástupce ředitele pro OV spolu s dalšími učiteli odborných předmětů jiných škol. Je nutné zmínit, že do té doby neexistovala žádná obdobná soutěž určená žákům tohoto učebního oboru. Od roku 2000 se žáci, učitelé, ředitelé a další pedagogičtí pracovníci každoročně scházejí na půdě jiné školy vyučující obor Aranžér. Tato soutěž se stala tzv. „putovní soutěží“ a to zejména z důvodů navázání užší spolupráce při řešení širokého okruhu otázek a problémů souvisejících s výukou oboru ARANŽÉR.

Organizace soutěže

Soutěž AR JUNIOR se koná 1x za školní rok a to vždy v době jarních prázdnin pořádající školy. Toto období konání soutěže je jediným možným a to z důvodů ubytovacích, stravovacích organizačních a jiných. Samotná soutěž probíhá dva dny a to v několika kategoriích. Znění, či zadání jednotlivých kategorií stanoví pořádající škola a s patřičným předstihem zašle propozice všem školám vyučujícím obor Aranžér. Některé kategorie soutěže žáci realizují přímo na půdě pořádající školy, jiné práce žáků jsou již přivezeny hotové. Hodnocení soutěže probíhá tzv. hodnotící komisí, kdy každá zúčastněná škola jmenuje jednoho zástupce – hodnotitele s právem hodnotit pouze práce soutěžících cizích škol.

Seminář soutěže

Každé konání soutěže slouží k navázání užší a lepší spolupráce jednotlivých škol v ČR. Již od 1. ročníků soutěže probíhá schůzka, neboli seminář učitelů i jiných pedagogických pracovníků učebního oboru Aranžér. Dochází zde k vyměňování zkušenosti, postojů a názorů na různé aktuální problémy tohoto oboru. Již při konání prvního ročníku soutěže začala vznikat potřeba zrodu společenstva, sdružení či asociace Aranžérů. Na základě těchto seminářů a podnětů došlo v roce 2003 k zavedení inovovaných osnov oboru aranžér.

 

Zdroj: článek SOU FRÝDEK  – MÍSTEK, Tř. T. G. MASARYKA 451

 

Administrátor webu

email:jirovsky@sso.cz

 

© 2015 Sdružení aranžérů České Republiky