foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
foto5

1. ROČNÍK

 

ROČNÍK SOUTĚŽE AR JUNIOR 2OOO

 

Soutěž AR JUNIOR byla organizována ve spolupráci s SPV a místem konání se staly prostory SOU Frýdek – Místek, tř. T. G. Masaryka 451. Účast v soutěži byla nabídnuta některým školám, které učební obor aranžér vyučují. Oslovení přijalo učiliště v Ostravě, Českém Těšíně, v Olomouci, v Brně a Žďáru nad Sázavou. 

Samotná soutěž probíhala ve dnech 17. - 18. února 2000 v prostorách SOU. Přímá účast soutěžících byla vyžadována jen u prvních dvou kategorií. Žáci byli ubytováni na domově mládeže, stravovali se ve školní jídelně. 

Celkem soutěžilo 45 žáků z 6 škol vyučujících obor Aranžér. Pro 1. ročník soutěže byly vyhlášeny pouze 4 kategorie: 

  • Kategorie I – aranžování výkladní skříně

  • Kategorie II – aranžování propagačního panelu

  • Kategorie III – aranžování makety výkladní skříně

  • Kategorie IV – návrh plakátu

Soutěž byla v pátek 18. února 2000 doplněna o seminář na téma problémy a perspektivy výuky učebního oboru aranžér. Na tento seminář přijali pozvání zástupci VÚOŠ Praha, paní Ing. Dagmar Dočkalová a zástupce MŠMT ČR pan Mgr. Knienický. Přijeli i ředitelé některých učilišť. 

Vyhodnocení proběhlo v poledních hodinách dne 18. února 2000. Všichni soutěžící obdrželi účastnické diplomy a diplom s darem obdrželi v každé kategorii soutěžící na 1. - 3. místě. Dary sponzorovalo SPV Ostrava a Sdružení rodičů SOU Frýdek – Místek, které bylo zároveň generálním sponzorem soutěže. Úplné výsledkové listiny soutěže obdržely všechny školy poštou. 

Soutěž byla hodnocena účastníky i zástupci škol velmi pozitivně a bylo rozhodnuto, že II. ročník opět zorganizuje SOU Frýdek – Místek, tř. T. G. M. 451. Pro příští ročník bude osloveno více škol a vzhledem k finanční náročnosti bude vypsáno startovné.

 

zdroj: článek SOU FRÝDEK –  MÍSTEK, Tř. T. G. MASARYKA 451

Administrátor webu

email:jirovsky@sso.cz

 

© 2015 Sdružení aranžérů České Republiky