foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
foto5

AR Junior

 

Aranžérská soutěž s názvem AR JUNIOR je celostátní soutěží, které se účastní žáci středních škol oboru aranžér. Kategorie „počítačová grafika“ se mohou účastnit i žáci nástavbového studia.

 

Ročník soutěže AR junior v roce 2009 byl již jubilejním, a to 10 v pořadí. První ročník soutěže se konal na půdě SOU Frýdek-Místek, a to v roce 2000. První podnět pro vznik soutěže dala paní Mgr. Ludmila Nerudová, tehdejší zástupce ředitele pro OV spolu s dalšími učiteli odborných předmětů jiných škol. Je nutné zmínit, že do té doby neexistovala žádná obdobná soutěž určená žákům tohoto učebního oboru. Od roku 2000 se žáci, učitelé, ředitelé a další pedagogičtí pracovníci každoročně scházejí u příležitosti tzv. „putovní soutěže“ a to zejména z důvodů navázání užší spolupráce při řešení širokého okruhu otázek a problémů souvisejících s výukou oboru ARANŽÉR.

 

Soutěž AR JUNIOR se koná 1x za školní rok a probíhá dva dny a to v několika kategoriích. Znění, či zadání jednotlivých kategorií stanoví rada sdružení AR ČR a pořádající škola s patřičným předstihem zašle propozice všem školám vyučujícím obor Aranžér. Některé kategorie soutěže žáci realizují přímo na místě konání, jiné práce žáků jsou již přivezeny hotové. Hodnocení soutěže probíhá tzv. hodnotící komisí, kdy každá zúčastněná škola jmenuje jednoho zástupce – hodnotitele.

  

Každé konání soutěže slouží k navázání užší a lepší spolupráce jednotlivých škol v ČR. Již od 1. ročníků soutěže probíhá schůzka, neboli seminář učitelů i jiných pedagogických pracovníků oboru Aranžér. Dochází zde k vyměňování zkušeností, postojů a názorů na různé aktuální problémy tohoto oboru. Již při konání prvního ročníku soutěže začala vznikat potřeba zrodu společenstva, asociace či sdružení Aranžérů. To vzniklo v roce 2004 a převzalo záštitu nad konáním těchto soutěží. V současné době má 23 členů.

Administrátor webu

email:jirovsky@sso.cz

 

© 2015 Sdružení aranžérů České Republiky